ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

+420 466 612 122

Menu
Menu

Reklamační podmínky

  • Úvod
  • Reklamační podmínky

Reklamační řád zásilkové služby

 

Záruční doba a reklamační podmínky se řídí platnými zákony. Záruční doba je 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší, kupující je povinen při převzetí zkontrolovat a případně do 14 dnů ode dne převzetí zboží reklamovat množstevní a zjevné výrobní vady dodaného zboží. Při zjevném poškození zásilky stanoví provozovatel internetového obchodu NOŽE-BROUSKY.CZ (dále jen prodejce) 14 denní lhůtu na sepsání protokolu o poškození zásilky.

     Záruka se vztahuje na vady materiálu a na technické a výrobní (konstrukční) vady výrobku.

     Výrobek musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.

     Výrobky budou převzaty k reklamačnímu řízení jen v kompletním stavu, tj. včetně součástí, které byly odděleny např. zlomením a včetně  původního obalu.

      Výrobky budou převzaty k vyřízení reklamace pouze s reklamačním protokolem, který obsahuje:

- datum prodeje a datum reklamace zákazníkem (včetně kopie dodacího dokladu)

- přesný popis reklamované vady a deklarovaný způsob vzniku.

- jméno a příjmení zákazníka

- e-mailovou adresu

- číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení peněz)

- kontaktní telefon

     Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, nesprávným používáním, použitím hrubé síly, resp. neodbornou opravou.

     Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na poškození vzniklé přírodními vlivy, resp. nedostatečnou údržbou výrobku.

     Výrobek lze zaslat k reklamaci po dohodě s prodejcem na adresu : Josef Weissenstein-Parfilex AG., Benešovo náměstí 2456, 530 02   Pardubice.

     V případě neoprávněné reklamace bude výrobek zaslán kupujícímu zpět a současně mu budou vyúčtovány náklady s reklamačním řízením spojené.

 

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Josef Weissenstein
Benešovo nám. 2456
530 02 Pardubice
IČ: 11132060, DIČ: CZ470407435

tel.: +420 466 612 122

info@noze-brousky.cz